เชียงใหม่ ปลายฝน ต้นหนาว สัมผัสแม่คนิ้ง และลมหนาวแรกของปีก่อนใคร ไปกี่ทีก็ไม่พอ