รีวิว + สวอท :: Mistine Super Matte Lip Color 30 เฉดสี (ลิปแมทท์มิสทีน) ใหม่ ดาวิกา พรีเซ็นเตอร์

เชียงใหม่ ปลายฝน ต้นหนาว สัมผัสแม่คนิ้ง และลมหนาวแรกของปีก่อนใคร ไปกี่ทีก็ไม่พอ